Felújított puttók
Sopronban a Várkerület 77. számú épület tetején - az egykor a Vantischek család által megrendelt - Handler Nándor tervei alapján készült szoborcsoport állt, úgy 10 évvel ezelőtt. A neoreneszánsz és romantikus stílusjegyeket magán viselő homlokzat és szoborcsoport az idő múlásával erősen lepusztult. A soproni millecentenáriumi várkerületi felújítás-sorozat utolsó állomásaként, a polgármesteri hivatal megbízásából Baranyai László kőfaragó és épületszobrész fiával, Baranyai Gáborral együtt végzi a három tagból álló szoboregyüttes felújítását...
Kisalföld, 1996. november 18.


Szépül a soproni bencés templom
Baranyai László, és fia, Gábor, soproni kőfaragók már számos épületen hagyták kezük nyomát. Az idők során megrongálódott épületeket, hiányos szobrokat varázsoltak újjá, adták vissza az eredeti formájukat. Apa és fia jelenleg a soproni bencés templom egyik ablakának karcsú alkotóelemein dolgozik, amely évtizedekkel ezelőtt megrongálódott. A szerkezet ma teljesen hiányos, feltehetően kiégett. Nádori Klára építésztervező tervei alapján margitbányai édesvízi homokkőből faragják a kőfaragók a hiányos elemeket...
Kisalföld, 1997. május 27.


Új, faragott kőszobrok a múzeumban
Új, ez idáig raktárban álló műtárgyak teszik teljesebbé a kapuvári Rábaközi Múzeum állandó kiállítását. A csáfordjánosfai kastélyból származó két portálkövet és egy útmenti kereszthez tartozó Mária-szobrot Baranyai László soproni kőfaragó mester restaurált. A pályázati támogatással elkészült homokkő szobrok provinciális jellegükkel is a századforduló környékbeli kőfaragóműhelyeinek igényességét idézik.
Kisalföld, 2000. február 7.


Az angyalok visszaszálltak
A Mosonmagyaróvári Városi Bíróság tetejét hajdan díszítő címer a közelmúltig a szemközti temető hősi halotti emlékművének részét képezte, az azt eredetileg közrefogó angyalok pedig a Hansági Múzeumban vártak a sorsukra. A visszahelyezés ötlete még 1998 novemberében... vetődött fel.... Kezdetként megemelték a homlokzatot, hogy előkészítsék az egykori dísz új helyét. A mellvédfal adja a szoborcsoport alapzatát. A kompozíció frissen elkészült részlete a címeren ülő korona, ami apa és fia, Baranyai László és Gábor kőfaragó-, kőszobrászmesterek alkotása.
Kisalföld, 2000. április 21.


Megújult a Két mór-ház
A kőfaragó Baranyai László és fia Gábor keze által, a város felkérésére ... került restaurálásra a Szent Mihály utca 9-es szám alatti Két mór-ház. A ház ritka szép pédája a XVIII. századi soproni paraszt barokk épületnek. Az ikerházat szokatlanul mozgalmas kapu köti össze. A kapu kosárívét díszes pillérek tartják, az egésznek a keretét két csavart korinthusi oszlop adja meg, melyek fölött egy-egy mór figurája áll. Apa és fia Dr. Winkler Gábor Ybl-díjas építész szakmai irányításával és Prekker Emma, az Országos Műemléki Hivatal helyi megbízottjának segítsége révén fogott hozzá az utoljára 1952-ben restaurált ház kőműves munkáinak egy évvel ezelőtt. Ezután leverték a vakolatot, s teljesen új lábazatot készítettek. A kapu párkányzata alatti fonatos mező, a felette szinte tobzódó indadísz, középen a kis Jézus alakja rendkívül aprólékos és precíz kutató és helyreállító munkát követelt tervezőtől és kivitelezőtől egyaránt. Az ikerház kőkeretes ablakai fölötti oromzatok széleit síszítő angyalkák, a csúcsain lévő Szent Flórián és Szent Rókus alakja, az oromzat közepén, dús mintázatú félköríves fülkében álló Mária, illetve Szent József szobra rendkívül rossz, erősen megcsonkult állapotban voltak. Baranyai László ezeket még a télen restaurálta, a hiányzó testrészeket pótolta.
Nyugati Kapu, 2000. szeptember 8.


Felújították a bejárati kaput
Az evangélikus temetőben elkészült a köztemetői szárny bejárati kapujának restaurálása... A restaurálási munkálatokat Baranyai László kőfaragó végezte, megtörtént a műemlék vaskapu teljes restaurálása is.
Kisalföld, 2001. július 27.